Podcast

still WE rise productions

Lär dig skapa en podcast för privat eller företag – 1 dag

Podcast

 

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i att starta och sköta en podcast.
Teori varvas med praktik och kursen ger grundläggande kunskap om utrustning, mixning av ljud, redigering, uppladdning av ljudfil och olika plattformar för din podcast. 

Dagen ger dig en bra grund så att du direkt efter kursen själv kan börja producera podcasts.

Podcasting i dess olika former växer explosionsartat och är ett bra sätt att marknadsföra dig och ditt företag mot existerande och potentiella kunder.

 

Kursinnehåll

  • Podcasting – Vad är podcasting?
  • Utrustning 
  • Ljud – praktiskt arbete med inspelning av ljud
  • Mediahantering – överföring av inspelat ljudmaterial till dator
  • Effektiv redigering
  • Export till digitala medier
  • Distribution
  • Effektivt arbete med mobil-applikationer

Kostnad

Pris för en individ: 5.900 kr exk.moms

Pris vid grupper:  från 4.500 kr exkl.moms per deltagare och vid grupper om minst 10 personer

Kurslängd: 1 dag

Kursledare: Gabriel 

Vid förfrågan kontakta oss på info@stillwerise.se eller nedanstående formulär: